Jump to:

Philip Morris

Report (A0500/1013.5) 2 - Years Comparative Inhalation Study on Rats with Et - and Standard - Cigarettes Part 2.3. : Analytical Data 400th to 600th Day of Application

Date: 21 Aug 1975
Length: 426 pages
2026028764-2026029189
Jump To Images
snapshot_pm 2026028764-2026029189

Fields

Area
INBIFO/ARCHIVE
Type
SCRT, REPORT, SCIENTIFIC
CHAR, CHART, GRAPH, TABLE, MAPS
Copied
O, T.S. <Osdene, T.S.>
Named Person
Hausermann, M.
Nyari, E.
Waltz, P.
Recipient (Organization)
Ftr, Fabriques De Tabac Reunies S.A.
Recipient
Rylander, R.
Author (Organization)
Inbifo, Institut Fur Biologische Forschung
Request
Stmn/R2-038
Litigation
Stmn/Produced
Stmn/Selected
Site
I1
Named Organization
Inbifo, Institut Fur Biologische Forschung
Tobacco Science
Date Loaded
27 Feb 1998
Brand
X6d3ru
X6d3xy
UCSF Legacy ID
aky75e00

Document Images

Text Control

Highlight Text:

OCR Text Alignment:

Image Control

Image Rotation:

Image Size:

Page 101: aky75e00
INBIFO INSTITVT FOR B1OLOGISCHE FORSCHUNQ • l<0LN REPORT A o5oo/1o13.5, PART 2 , 3aTE OF :;Ht)KING EXPOSURE STA.TISTICS APPLICATION 1 2 3 4 5 h1i(UAY) RSD(%) ..e.rt.r...r..w.rww-wws...r..wr..ww.ww.e.rnanrsr;e.wwswnrsarnnnw.wa-r..ri.s.rw..rr...r..a~.:wwrw.w.. ww 12. 5.75 o.471 o.ti45 o.444 o.5ti1' o.6o3 o.525 12.5' 13. 5.75 o.tiZ4 o.561 o.439 o.566 o.497 o.538 13.2 14. 5.75 0.773 o.7o9 o.417 o.783 o.482 0.633 27.0 15. 5.75 o.566 o.497 o.54o o.576 0.497 o.535 7.0 16. 5.75 o.56o o.587 o.471 o.572 o.651 o.568 11.3 17. 5.75 0.519 o.546 o.518 o.4a4 0.6o9 0.525 12.0 18. 5.75 o.555 o.645 o.551 o.63o o.4o2 o.557 17.3 w.e.wnwnrsrw.r..ww+e-rw.w.ea--e.-.w.+.r..sswr.+.or....w.w.sw.wrwwsw-rrrr..rsre...ww.~..as~..+..~...r ww. M(.EXPUSURt) o.581 o.584 o.483 0.589 o.534 RSD(~): .1b.6 12.2 11.0 17.7 16.5 wse.w.w..w..nh.+.+-..rswnww.-.weeswe.se.w-srw.wwnw.r.sw.wwrrwsrn.e.rrwwwraswnre.a...rre.rwn-..~ iw1(FiELD): o.554 RSDf%j . 16.2 TABLE 8 3 : CRUDr-TPi•1-Ct3I•VCti-dTRATIOrI! iif UILUTEf) SMOKE (mg/1) 15. 2-GR 3o2.oo/T3o21/ 1o1.3. 5o
Page 102: aky75e00
INBIFO INSTI"I"VT FOR BIOLOQISCHE FORSCHVNG • KULN' REPORT A o5o0/1o13.5, PART 2 JAi EOF SMOKING EXPOSURE ` STATiST ICS APP'LICaTION 1 .2 3 4 5 M(DAY) RSD(%) . r-w-sese.rs-sww--a.e.w--:..r.s-base.-:a.-r-s- .....irs:..srsswse.ws~ra.r-----.-..wrrw~ ----- 1J. 5.75 0.455 o.4o2 0.508 o.445 o.4o2 o.442 9.9 2'o. 5.75 o.429 o.513 o.534 o.614 o.571 o.532 13.o 21. 5.75 o.3'28 o.439 o.555 o.312 o.545 o.436 26.5 22. 5.75 o.39?. o.5o8 o.55o 0.509 o.55o o.5o2 12.9 23. 5.75 o.5o8 o.518 o.551 o.h72 o.635 o.577 12.6 24. 5.75 o.582 0.492 o.487 o.551 o.487 o.52o 8.5 25. 5.75 0.509 o.45o o.492 o.466 o.513 o.486 5.6 r-wwe.ww..w.wwwa.-w---:waw-.e.we.-e. e-w wser---..---s..-........-+.w...-..-s-..-w-wa.rww.w.r-wa'rw il+(EXP(1SURE) 0.457 o.475 0.525 o.51o o.529 rZSi)!%i 18'.4 9.4 5.5 23.?. 13.7 esw..wrrw..n.---ww..-w.. w---..--.r-..s-s w-w. ss..-s-swwe.-.r..ww'sswa+-ww-..---w,r--..w..--• il(F.'tEl.l) ) : o.4'99 RSD!~) . 15.5 TAf3'I:r 8 I1 : CRUDE-TPM-CON!CEiITRA i iOdJ IN ' DI LU i Ei) SMOKE (mg/ i) 15 . ?_-Gtl 3o2.oo/T3ol21/1013.50
Page 103: aky75e00
IN'131F0 INSTITVT FC/R BIOLOGISCHE FORSCHVNG • KULN REPORT A o5oo/1o13.5, PART 2 r ~ OAi E Of SMOK.iNG Ei(POSURE STATI'Si ICS APPLICATIOiJ 1 ?_ 3 4 5' P1(Ua'Y j RSt){%) rs~.w.r...rwrMwwre.r+rrw+rwrwwrssrrrsrrwr~rrww.r+rrw.rw.rw.rrrrswsnrwrww.rrsrr.+~r. 2e. 5.75 o.492 0.555 o.381 0.67'3 o.5o8 o.522 2o.3 27. 5.75 o.587 0.545 o.635 o.354 o.587 o.542 2o.2 28. 5.75 o.688' 0.4'55 o.476 o.381 o.582 o.516 23.2 29. 5.75 o.417 0.530 o.36o o.387 o.545 o.448 18.8 3o. 5.75 o.497 o,688 o.439 o.492 o.413 o.5o6 21.3 31. 5.75 o.455 0.445 o.:So3' o.317 o.555 o.455 19.5 1. 6.75 o.524' o.h25 o.329 o.55ti o.513 o.5o9 21'.6 wrwrwrwr.swwrarwnrr.rr.rwssssw.rrrsw.wrrwr.cyrrss.+rws..esrrnwwrrw.rsnwrrrrrwrsrrrr M(EXPOSUR'E) o.523 o.549 o.446 o.452 o.529 R5 i) i(% j 17.2 15.8 23.428 .3 11.3 rwsr.++wrwwrwsrrrw+rrrwrww.ssrswrnwe.rrwwrrrs.srr.rrwrwrwwrrrwr+rwrssrr•rrrwr i1(F.it1.D): o.5oo RS0(p) . 2o.1 TAf3LE 85: CRUOrwTPF4rC0iVr:riJTRATiOhJ ItV UILUTED SMOKE (mc3/l) 15.2rGR 3o?_.oo/T3o21/1013.50
Page 104: aky75e00
INBIFO lNSTITUT FOR BIOLOQISCHE FORSCHUNG • KOLN REPORT A o5oo/lo13.5, PART 2 0i 1'ir_ Ot= SMOKiidc; EXPOSURE STATISTICS AI?Pi_IcATIt)H 1 2 3 4 5 ht(DAY) RSD(%) wnrw..naae.wwr...wwwawn.e./nna:aa.wwwrnarr.rasaw---wwwe.rwra.wrwwwwwr..wrrrw.rwr..rwwww 1.. 6.75 o.3ti4 o.418 o.428 0.354 o.46o o.403 i1.7 3. 6.75 o.396 o.,I75 o.492 o.392' o.428 o.437 10.5 4. 6.75 0.439 o.429 o.46o 0.41'8' o.4o2 o.43o 5.1 i. 6.75 o.322 o.291 o.3o7 o.359 o.339 0.324' 8.2 ii. 6.75 o.344 a.392 o.413 o.5o2 o.487 o.427 15.5 7. 6.75 o.4o8 o.418 o.381 o.35o o.328 o.377 io.1 8. 6.75 o.429 o.5o3 o.5o3 0.497 o.534 o.493 7.9 wae- wae...awa+wwe.waa..c..a«wa-.n.s.wrwawwrrnwwa..w.w e..aawx+.wrwrr:w..rarw ro-rawrrrrwwrra iIt'EXPOSUR'E) o.385 n.41r3 o.426 o.41o o.425 RS[)(%) . i1.7 16.2 i6.o 16.0 17.8 wnese.wwar.anwww--.awwas,c.awwnwaarawwwawaarm.ra!r-r,wy:re.ra..swe.wawwrrrrwase.wwrrw i•9 ( F I i: L 0): o.4 13 RSi(M) . 15.3 TA BLE 8(; : f,Rl'1i)ta i PM-COi•ICtiJ'i RaT%Oiv' IiV [) 1LU i ED Sh90Kt (mg/ i) 15.2-GR 3n7.oo/T3o21/l013.50
Page 105: aky75e00
INBIFO INSTITVT FOR BIOLOGISCHE FORSCHVNG • I«LN REPORT A o500/1013.5, PART 2 Oa t OF SMOrwtNG EXPOSURE STATISTICS A'PPL.CCATIOfJ 1 2 3 4 5 M(DAY) RSD(%) e.O.IbFY01N.MY.A--P.M.G.tll.--N- Qi.1Y..-If..MMNAbM- I-.SOSMSf9tlbl.-m P.-MEi.IYSl.Sa.MFl...lws'.O.l7-A..M...Y».1. 9. ti.75 o.561 0.555 0.509 o.375 0.455 o.491 i5.8 lo. 6.75 o.4'92 o.444 0.539 o.46o o.5o8 o.489 7.8 ll. 6.75 o.445 o.577 o.534 o.429 o.471 o.491 i2.8 12. 6.75 o.482 0.439 0.576 o.5o3 0.545 o.5o9 10.5 13. 6.75 0.555 o.572 o.561 o.338 0.566' o.518 19.5 14. 6.75 o.513 o.571 o.4o7 o.434 0.387 o.462 16.7 15. 6.75 o.56o o.492 0.497 o.392 o.476 0.483 12.5 e-w-e.wwwrwr..rswrrw--w-rw.-swe.-wrs®s-wrww-wwwso.-rawr-rwssswt-ft ----------- sr.r ilt(EXPOSURE) o.51'6 o.521 o.518 0.419: o.487 RSD(%) . 8.8 11.8 10.8 13.2 12.3 wrmsnswsswwwssra.w.-e.e.-we.aseswso.wssa..se..+w.wsseuss..essa+e.s- " e.sesseswss-se.w.wwss.w.evmftw iYl ( F.i E L il ): o.492 RSi)(%) : 13.3 Tf1Bi:f: 8 7: CRtJi)E-iPi1-i,i)iJi.EidTRATi014 IN DILUTED SMOKE (mg/ i) 15.7_-GR 3o2. oo/T3o21/ lo 13. 50
Page 106: aky75e00
INBIFO (NSTITVT FOR BIOLOQISCHE FORSCHUNQ • I<(5LN REPORT A o5oo/1o13.5, PART 2 i)A'T F. OF SMi)KIi•It; EXPOSURE ` STATISTICS APPii1CATIUtd 1 2 3 4 5 M(DAY ) RSD(%) -.a..wa.a.es-e.w-/+ww--e+:..s.+.-u.sre.sarso.nrswss.ssr.ww.r.wn.e.s-w-re.,wsre-w......-e.wwwwr..rwrw a~ 1fi). 6.75 o.444 o.344 o.387 o.312 o.429 o.383 14.5 17. 6.75 0.497 o.371 o.445 o.328 o.333 o.395 18.7 18. 6.75 o.386 o.4o2 o.4o2 o.375 o.455 0.404 7.5 19. 6.75 o.4?_9 o.396 o.413 o.323 o.423 o.397 10.8 2o. 6.75 0.41.3 o.534 o.339 o.371 o.371 o.4o6 18.9 21. 6.75 o.566 a.439 o.497' o.41?.3 o.481 o.481 11.7 22. 6.75 o.486 o.455 o.2o2 0.?.85 o.402 o.366 3?..7 wwwwesa.wwesr..ww..ww.--srwsss..rw..sssssswwsssa.a..-s^.s-rs-ss.arr-srsw.ess..w iYl(EXP(1SURE) o.46o o.42o o.383 o.345 o.413 rsrwssrswrrr.rrrwr ww..re.ss.~~e.-,w...e...'-~a•o~e.we.n.~~w.w.ssse.~e+wr~r+ s r12=1 wrr e.rweaw.+.«r f1 (FIELD): o.4oti RSi)(ti) . 17.9 Ti-ri3i.E & 8: CRUf)E-T Pil-COACFri3TRATIOh1! Ii3 Di:I:11 T E13 S(+1©Kt (mg/i ) 15. ?.-GR 3o?_ . oo/T3o21/ 1o 13. ao
Page 107: aky75e00
INBIFO INSTITVT Fl'IR I3IOLOGISCHE FORSCHl1NCG • K0 LN REPORT A o500/'1o13.5, PART 2 Dr1Tt OF HPPi.ICATI SMUKING EXPOSURE ON STrli sSTIC.S 2 3 4 5 M(ii)AY) RSD(%) ae.a.arwaa-rra,arsnarw.saaaarewrswsrawaswaweaaa;asasrwrrs- 23. 6.75 o.48i o.365 o.439 o.371 o.392 o.4o9 12.1 24. 6.75 o.487 o.429 o.424 o.286 o.645 o.454 28.6 25. 6.75 o.392 o.481 o.417 o.4'tio o.555 o.461 13.7 26. 6.75 o.63ti o.396 o.529 o.534 o.471 o.513 17.2 27. 6.75 o.486 o.487 o.'413 o.366 0.349 o.42o 15.5 28. 6.75 o.577 o.572 o.466 o.455 o.566 o.527 11.6 29. 6.75 o.58?2 o.513 o.466 0.5?.9 0.598 o.538 lo.o .raae.eerasa.ewaare.w.a.aww.rw..rw:rr.ese.wrssr.rwe~.aan.wwwwr.a.rasoa..rc.ae.rraarsr..w..waa+rr M(Ei{PUSURE) 0.520 o.463 o.45o o.429 o.511 RSU(%) . 1,-). 8 15. 4 9."1 21.4 21.6 a.sa.rw.rw.waare.er.aaaraas.esaa-s..+.rwirwraaam asaa+e.r..s.+a-saae+aawsir,arawa:/sw,aasr- ar M(FIELU): o,47ti RSD(%) : 18.0 Trli3'LE $9 : CRI11Ii=-T PiA-COiiCtNTRA.T .i0h1 I{j DZI:11 i EU St4UKt (mg/ i) 15. '?'.-GR 3o1. oo/T3o21/ 101.3. 50
Page 108: aky75e00
i)aT F OF SMOK_ilJc; EXPOSURE STATISTICS APPLICATION 1 2 3 4 5 M(UAY) RSD(%) wwwwrwwwa7rwwwww,rlwwiwesbwr,w/wwis~s/e.wlrr~r~sivw~rw~.wws.wwssAS/rsr,r~wrrswM~~~wrwws.rwr~~wi 7. 7.75 0.651 0.609 o.752 o.476 o.518 o.6o1 18.1 8. 7.75 o.656 o.572 o.567 o.624 0.411 o.578 12.1 . 7.75 o.ri4a o.646 o.587 o.497 t o.55o o.585 10.9 DaTE OF SiYtUiCiNG EXPOSURE STATISTICS APPi..iCATIOW .U 1. 3 4' 5 M(DAY) RSD(%) s-w w ws- w.w-- w,-w w r w w wwiw ~A s'~. w.w r,w ~A, r7w rs w/wiwls~ w w~w r w~rwww wrrwrs s~ rA~w r~ ~ s r s rA Jwi 6 .75 0.191 o.4o2 o.424 0..349 o.36o o.365 14.1' i'. 7.75 0.593' o.482 o.387 o.428 0.540 o.48n 17.1' 2. 7.75 o.545 0.509 o.438 o.576 o.572 o.528 10,8 .3. 7.75 o.4,-)5 o.a55 o.5o2 o.577 o.476 o.493 1o.3 4. 7.75 0.497 o.45ti o.5o3 o.45o o.466 o.474 5.2 ~i. 7.75 w o.417' o.471 o.5of3' o.424 0.455 9.3 ti. 7.75 o.471 o.482 o.51'8 o.487 o.492' o.49o 3.6 -wwwww.+w,~wswiwrw~w.w;wsswws~r- w-wwww.rrrwrrlwrwsws.ww/*ww- w.'w,rwsww~wrlww,rrww,-w~wwwrw M(EXPOSURE) o.a7ti o.458 0.463 o.482 o.476 RSD(X) 21.8 8.2 10.5 17.o 14.8 w wwwwwwww~riwrwwwww/-ir-brr-wwwjs(~w'wwwllwlr,lwewm.lwawlAw~wwwirwwwwlwr/~rrrw~~wiwwwwwsjwwi M;Fi EI.U) : o.471 R S ii (: % ) . 14 . 3 TAt3LE y p: CRIJTDE-T PM-C,ONCENITRAi ION IN DILI1 T tD SMOKE (mg/i ) 15.2-t3R
Page 109: aky75e00
DATE OF APPLICATION SMOKIN!G EXPOSURE STATISTICS 1 2 3 4 5 M(DAY) RSD(%) 7. 7.75 o.651 o.609 0.152 o.476 0.518 o.6o1 18.1 8. 7.75 o.65a o.572 o.567 o.624 o.471 o.578 12.1 9. 7.75 o.64ri o.d4d o.587 o.497 o.55o 0.585 10.9 lo. 7.75 o.b4o 0.6`l4 o.561 o.6o3 0.582 0.602 5.3 11. 7.75 0.581 o.539 o.429 o.5b6 o.598 o.543 12.4 12. 7.75 o.523 o.513 0.418 o.465 o.555 o.495 10.9 13. 7.75 -I o.545 0.460 o.423 0.593 o.5o5 15.3 M(EXPOSURE) 0.616 o.578 0.539 o.522 o.553 RSD(X') 8.6 8.5 21.7 14.6 8.2 ~ M(FIELO): o.56o RSD(%) : 13.6 TABLE 9 1: CRUDE-T,PM-C4NCEi4TRATION IN DILUTED SMOKE (mg/i). i5.2-GR / ` 3o2.oo/T3o?.1/lol3.5o
Page 110: aky75e00
UaT E i)F Si4s3K[(3G EXPOSURE STATIST ICS AP P L.i i; AT I 0lil 1 2 3 4 5 M(DAY) RSD(%~) w'w..wiwww:~w..~w~www-w,w:wsw,w/w ~.ww-ww~w w.~ww~.t-r~.:ww-,w-wwbL~.rl-~w-/~wAti1~l-/rA~w d.w!www-w w ., 14. 7.75 o..3tio o.37ri o.:38b o.365 - o.372 3.1 1'5. 7.75 o..3 i2 o.338 o.323 o. 376 0.339 o.338' 7.2 116. 7.75 o.471 o.344 0.359 0.354 ~ o.413 o.388 13.7' 17. 7.75 o.4no o.275 o.28'b o.315 o.329 o.345 21.9 18. 7.15 0.366 o.4or3 o.344 o.38e o.333 o.367 8.3 Zo. 7.75 o.4o7 0.365 0.359 - o.365 o.374 5.9 wwsw'wwa.sw-:www ww-wwww~-w ws~e~~ww;a~ ww..wle.w--e.'w-w0 M(EXPOSURE) o.396 o.351 0.343 o.371 o.356 RSD;~j 15.6 12.7 10.1 3.2 9.8 'w-aw,wwws-~wwww-.-7-'wsw--w ~www,w+~www ww~,-www.ww~wi-~wwws---wr-~~w-w:-~ww~,-w ~-ww-www~ ~~ WFiELD): o.363 RSt)~%) . 11.9 TaiiLF 92 : CRUi)f-i Pf•i-CDNCEf3TRAT I013 114 DILUTED SMOKE (mg/ i) 15.2-GR 3oL.oo/T3o21/ 1013. 50 N C ~ ~ W

Text Control

Highlight Text:

OCR Text Alignment:

Image Control

Image Rotation:

Image Size: